மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வேளாண் பொறியியல் துறையில் இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

வேளாண் பொறியியல் துறையில் இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான பணியாளா்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம் – வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண்மை பொறியியல் துறையில் உள்ள இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு தேவையான பணியாளா்கள் இளநிலை உழுவை ஓட்டுநா் – 1 எண், அறுவடை

06/10/2020 20/10/2020 பார்க்க (121 KB) அறிவிக்கைகள் (69 KB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகளின் விவரம – வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை

ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகளின் விவரம – வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை

22/09/2020 07/10/2020 பார்க்க (46 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2020-21 – நுண்ணுட்ட உரம் மற்றும் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2020-21 – நுண்ணுட்ட உரம் மற்றும் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் விலைப்புள்ளி பெற கடைசி நாள் 03.10.2020.

22/09/2020 10/10/2020 பார்க்க (89 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2020-21 – பயறு வகை விதைகள் கொள்முதல் _ 2

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2020-21 – பயறு வகை விதைகள் கொள்முதல்

22/09/2020 10/10/2020 பார்க்க (89 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2020-21 – பயறு வகை விதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2020-21 – பயறு வகை விதைகள் கொள்முதல் – விலைப்புள்ளி பெற கடைசி நாள் 03.10.2020.

22/09/2020 10/10/2020 பார்க்க (755 KB)
ஆவணகம்