மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்பெண்ணையாறு துணை படுகையில் 5 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.

வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை – 2022-23-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு பாசன விவசாய நவீனமயமாக்கல் திட்டம் -4-ன்கீழ் கடலூர் மாவட்டத்தின் கீழ் கடலூர் , கம்மாபுரம், பண்ரூட்டி மற்றும் அண்ணாகிராமம் வட்டாரத்தில் 5 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் . தொடர்பாக.

11/10/2022 26/10/2022 பார்க்க (83 KB)
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ் கொள்ளிடம் துணை படுகையில் 2 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.

வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை – 2022-23-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு பாசன விவசாய நவீனமயமாக்கல் திட்டம் -4-ன்கீழ் கடலூர் மாவட்டத்தின் கீழ் காட்டுமன்னார் கோயில், குமராட்சி, கீரப்பாளையம் , மேல்புவனகிரி மற்றும் பரங்கிப்பேட்டை வட்டாரத்தில் 2 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் . தொடர்பாக.

11/10/2022 26/10/2022 பார்க்க (81 KB)
கடலூர் மாவட்டம் , வேப்பூர் வட்டத்தில் உள்ள பெரிய நெசலூர் மற்றும் காட்டுமையிலூர் கிராமங்களில் சூரிய சக்தி மின் வேலி அமைப்பதற்க்கு – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.

வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை – மாவட்ட கனிம அறக்கட்டளை நிதி உதவியின் கீழ் 2022-23-ஆம் ஆண்டு கடலூர் மாவட்டம் , வேப்பூர் வட்டத்தில் காட்டுமையிலூர் காப்பு காடு ஒட்டியுள்ள எல்லை பகுதியில் 5100 மீட்டர் (0 மீட்டர் முதல் 5100 மீட்டர் வரை) தூரத்திற்கு பெரிய நெசலூர் மற்றும் காட்டுமையிலூர் கிராமங்களில் சூரிய சக்தி மின் வேலி அமைப்பதற்க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் – தொடர்பாக.

12/10/2022 26/10/2022 பார்க்க (73 KB)
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்வெள்ளாறு துணை படுகையில் 20 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை – 2022-23-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு பாசன விவசாய நவீனமயமாக்கல் திட்டம் -4-ன் கீழ் கடலூர் மாவட்டத்தின் கீழ் மங்களுர், நல்லூர், கம்மாபுரம், விருத்தாசலம், வட்டாரத்தில் 20 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைப்பதற்கு . ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் . தொடர்பாக.
10/10/2022 25/10/2022 பார்க்க (216 KB)
கீழ்வெள்ளாறு துணை படுகையில் 33 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை – 2022-23-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு பாசன விவசாய நவீனமயமாக்கல் திட்டம் -4-ன் கீழ் கடலூர் மாவட்டத்தின் கீழ் மங்களுர், நல்லூர், கம்மாபுரம், விருத்தாசலம், காட்டுமன்னார்கோயில், மேல்புவனகிரி மற்றும் கீரப்பாளையம் வட்டாரத்தில் 33 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் – தொடர்பாக.
10/10/2022 25/10/2022 பார்க்க (180 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – வெள்ளாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – வெள்ளாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

18/08/2022 01/09/2022 பார்க்க (443 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – கொள்ளிடம் உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – கொள்ளிடம் உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

18/08/2022 01/09/2022 பார்க்க (395 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – பெண்ணையாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – பெண்ணையாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

18/08/2022 01/09/2022 பார்க்க (307 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – பரவனாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – பரவனாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

18/08/2022 01/09/2022 பார்க்க (260 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 –பசுந்தாளுர விதைகள் கொள்முதல் – 28.7.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 –பசுந்தாளுர விதைகள் கொள்முதல் – 28.7.2022,
விலைப்புள்ளிகள் பெற வேண்டிய கடைசி தேதி 03.08.2022

28/07/2022 03/08/2022 பார்க்க (343 KB)