மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கீழ்வெள்ளாறு துணை படுகையில் 33 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.
வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை – 2022-23-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு பாசன விவசாய நவீனமயமாக்கல் திட்டம் -4-ன் கீழ் கடலூர் மாவட்டத்தின் கீழ் மங்களுர், நல்லூர், கம்மாபுரம், விருத்தாசலம், காட்டுமன்னார்கோயில், மேல்புவனகிரி மற்றும் கீரப்பாளையம் வட்டாரத்தில் 33 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் – தொடர்பாக.
10/10/2022 25/10/2022 பார்க்க (180 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – வெள்ளாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – வெள்ளாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

18/08/2022 01/09/2022 பார்க்க (443 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – கொள்ளிடம் உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – கொள்ளிடம் உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

18/08/2022 01/09/2022 பார்க்க (395 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – பெண்ணையாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – பெண்ணையாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

18/08/2022 01/09/2022 பார்க்க (307 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – பரவனாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 – பரவனாறு உபவடி பகுதி – விதைகள், உரங்கள் மற்றும் உயிரியல் பூச்சி கொல்லிகள் கொள்முதல் செய்தல் – 18.8.2022.

18/08/2022 01/09/2022 பார்க்க (260 KB)
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 –பசுந்தாளுர விதைகள் கொள்முதல் – 28.7.2022.

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் 2022-23 –பசுந்தாளுர விதைகள் கொள்முதல் – 28.7.2022,
விலைப்புள்ளிகள் பெற வேண்டிய கடைசி தேதி 03.08.2022

28/07/2022 03/08/2022 பார்க்க (343 KB)
TNIAMP II லோயர் கொலரூன் வீராணம் டெல்டா எஃப்.பி.சி.எல்.க்கு அலுவலக உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கான மேற்கோள் கோரிக்கை – 02.06.2022
TNIAMP II லோயர் கொலரூன் வீராணம் டெல்டா உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் லிமிடெட் TNIAMP கட்டம்-II திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட புதிய FPC . இந்த நிறுவனம் உலக வங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களின்படி ஸ்டார்ட் அப் மானியத்தைப் பயன்படுத்தி அலுவலக உபகரணங்களை வாங்க உள்ளத்து . வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொருட்களை வழங்குவதற்கு ஆர்வமுள்ள சபிள்ளையர்களை அழைக்கும் மேற்கோள் கோரிக்கை அறிவிப்பை இந்த நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.
02/06/2022 16/06/2022 பார்க்க (87 KB)
TNIAMP II கடலூர் கீழ்ப்பெண்ணையாறு எஃப்.பி.சி.எல் அலுவலக உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கான மேற்கோள் கோரிக்கை – 02.06.2022
TNIAMP II கடலூர் கீழ்பெண்ணையார் உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனம் லிமிடெட் TNIAMP கட்டம்-II திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட புதிய FPC . இந்த நிறுவனம் உலக வங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களின்படி ஸ்டார்ட் அப் மானியத்தைப் பயன்படுத்தி அலுவலக உபகரணங்களை வாங்க உள்ளத்து . வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க, அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொருட்களை வழங்குவதற்கு ஆர்வமுள்ள சபிள்ளையர்களை அழைக்கும் மேற்கோள் கோரிக்கை அறிவிப்பை இந்த நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.
02/06/2022 16/06/2022 பார்க்க (77 KB)
கணக்கு மற்றும் வரி தொடர்பான ஆலோசகர் நியமனத்திற்கான விலைப்புள்ளி – 08.04.2022
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திற்கு கணக்கு மற்றும் வரி தொடர்பான ஆலோசகர் நியமனத்திற்கான விலைப்புள்ளி கோருதல்.
08/04/2022 21/04/2022 பார்க்க (154 KB)
வேளாண் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி – 15.12.2021

வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண்மை பொறியியல் துறையில் உள்ள இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு தேவையான பணியாளா்கள் வழங்குவதற்கு உண்டான ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை – வேளாண்மை பொறியியல் துறை

15/12/2021 29/12/2021 பார்க்க (236 KB)