மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பண்ருட்டி மற்றும் குறிஞ்சிப்பாடி பிபிசி கடலூர் மாவட்டத்தில் சந்தை ஒருங்கிணைப்பு பங்குதாரராக இருப்பதற்கான முன்மொழிவு கோரிக்கை

முன்மொழிவு கோரிக்கை

04/12/2023 18/01/2024 பார்க்க (194 KB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24– தக்கைப்பூண்டு ,நெல், பயறுவகைவிதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24– தக்கைப்பூண்டு ,நெல், பயறுவகைவிதைகள் கொள்முதல்

25/09/2023 09/10/2023 பார்க்க (1,000 KB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24- மக்காச்சோளம் விதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24- மக்காச்சோளம் விதைகள் கொள்முதல்

25/09/2023 09/10/2023 பார்க்க (990 KB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – சிறுதானியங்கள் ,பயறுவகைவிதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – சிறுதானியங்கள் ,பயறுவகைவிதைகள் கொள்முதல்

25/09/2023 09/10/2023 பார்க்க (1,011 KB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – சிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – சிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம் கொள்முதல்

25/09/2023 09/10/2023 பார்க்க (997 KB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – உயிரிபூச்சி கொல்லிகள் & உயிரிவிதைநேர்த்திகாரணிகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – உயிரிபூச்சி கொல்லிகள் & உயிரிவிதைநேர்த்திகாரணிகள் கொள்முதல்

25/09/2023 09/10/2023 பார்க்க (1 MB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – இனக்கவர்ச்சி பொறிகள், மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – இனக்கவர்ச்சி பொறிகள், மண்புழு உரம் தயாரிக்கும் இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

25/09/2023 09/10/2023 பார்க்க (1,006 KB)
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – நுண்ணூட்ட உரம், உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம்-2023-24 – நுண்ணூட்ட உரம், உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

25/09/2023 09/10/2023 பார்க்க (1 MB)
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ் பெண்ணையாறு துணை படுகையில் 10 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.

வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை – 2023-24-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு பாசன விவசாய நவீனமயமாக்கல் திட்டம் -4-ன் கீழ் கடலூர் மாவட்டத்தில் , கீழ் பெண்ணையாறு துணை படுகையில் , கடலூர் மற்றும் அண்ணாகிராமம் வட்டாரங்களில் 10 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் -தொடர்பாக.

21/09/2023 05/10/2023 பார்க்க (212 KB)
Notice inviting Tenders for the Construction of 2 Farm Ponds in Lower Coleroon (S) Sub Basin of Cuddalore District

Notice inviting Tenders from the Registered Contractors for the Construction of 2 Farm ponds in Lower   Coleroon (S) sub basin   in Keerapalayam block of Cuddalore District for the year 2023-24 by the Agricultural Engineering Department under TNIAMP-IV.

21/09/2023 05/10/2023 பார்க்க (209 KB)