மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
Collector Program

மாவட்ட ஆட்சியர் கள ஆய்வு 19.09.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/09/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் கள ஆய்வு 19.09.2023 (PDF 64KB)

மேலும் பல
Minister Program

வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் ஆய்வுக் கூட்டம் 13.09.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 14/09/2023

வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் ஆய்வுக் கூட்டம் 13.09.2023 (PDF 28KB)

மேலும் பல
Collector Program

வெள்ள பேரிடர் மாதிரி ஒத்திகை 02.09.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/09/2023

வெள்ள பேரிடர் மாதிரி ஒத்திகை 02.09.2023 (PDF 76KB)

மேலும் பல
Minister Meeting

இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மே்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆய்வு கூட்டம் 29.08.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/08/2023

இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மே்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஆய்வு கூட்டம் 29.08.2023

மேலும் பல

தமிழ்நாடு அரசு சட்டமன்ற பேரவை உறுதிமொழி குழு கூட்டம் 23.08.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/08/2023

தமிழ்நாடு அரசு சட்டமன்ற பேரவை உறுதிமொழி குழு கூட்டம் 23.08.2023

மேலும் பல

சுதந்திர தின விழா 15.08.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/08/2023

சுதந்திர தின விழா 15.08.2023

மேலும் பல

தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் ஆய்வு கூட்டம் 14.08.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/08/2023

தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் ஆய்வு கூட்டம் 14.08.2023 (PDF 25KB)

மேலும் பல

மாவட்ட ஆட்சியர் திங்கள்கிழமை குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 07.08.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/08/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் திங்கள்கிழமை குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 07.08.2023 (PDF 28KB)

மேலும் பல
மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் கள ஆய்வு 25.07.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/07/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் கள ஆய்வு 25.07.2023 (PDF 30KB)

மேலும் பல
Collector Meeting

மாவட்ட ஆட்சியர் திங்கள்கிழமை குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 24.07.2023

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/07/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் திங்கள்கிழமை குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 24.07.2023 (PDF 21KB)

மேலும் பல