மூடு

தேடல் முடிவுகள் : Seguros de vehiculos Mountain View CA llama ahora al 888-430-8975 Seguros para coches clasicos Vehiculos de seguros Seguro obligatorio para autos La caja de seguros automotor Seguros economicos para coche Asegurar coche barato

1-10 மொத்தம் 680 முடிவுகள்

பாரதப் பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம்

திட்டம் : பாரதப் பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தனியார் வங்கிகளின் மூலமாக உற்பத்திபிரிவிற்கு 25 லட்சம் மற்றும் சேவைப் பிரிவிற்கு 10 இலட்சம் வரை கடனுதவி அளிக்கப்படுகிறது. திட்டத்தின் பயன் பெறுவதற்கான தகுதிகள் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்த எவரும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் அடையலாம். அதிகபட்ச வயது வரம்பு இல்லை ரூ. 5.00 லட்சத்திற்கு மேலான சேவை சார்ந்த தொழில் திட்டங்களுக்கும், ரூ. 10.00 லட்சத்திற்கு மேலான […]

Prime Minister’s Employment Generation Programme

Scheme : To generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through setting up of new self-employment ventures, Government of India has approved the Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP). The scheme provides financial support to economically viable manufacturing service activities. Procedure to obtain the benefit/Service Under the scheme, loans […]

Notice inviting Tenders for the Construction of 2 Farm Ponds in Lower Coleroon (S) Sub Basin of Cuddalore District

Notice inviting Tenders from the Registered Contractors for the Construction of 2 Farm ponds in Lower   Coleroon (S) sub basin   in Keerapalayam block of Cuddalore District for the year 2023-24 by the Agricultural Engineering Department under TNIAMP-IV.