மூடு

157 புவனகிரி

வ எண் வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் சார்ந்த கட்சி வேட்பாளர் செலவீனம் செலவினங்கள் சுருக்க விவர அறிக்கை
1 அருண்மொழிதேவன்.ஆ அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
2 எழில்வேந்தன். இரா பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
3 சரவணன். துரை.கி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
4 பாலமுருகன். கே. எஸ். கே அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
5 ரத்தினவேல். இரா நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
6 ரேவதி. ரா இந்திய ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
7 ஆனந்தன். செ (எ) கவிஞர் செல்ல ஆனந்தமாலை சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
8 எழில்வேந்தன். பா சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
9 சரவணன். ஜெ சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
10 சிவக்குமாரி. தி சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
11 பழனிவேல்.மு சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
12 பாலமுருகன். ஜி.சி சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
13 ரஞ்சித். ரா சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
14 ஜெயக்குமார். கே சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2