மூடு

154 பண்ருட்டி

வ எண் வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் சார்ந்த கட்சி வேட்பாளர் செலவீனம் செலவினங்கள் சுருக்க விவர அறிக்கை
1 இராஜேந்திரன். இரா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
2 சிவக்கொழுந்து. ப தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
3 வேல்முருகன். தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
4 சுபாஷினி. இரா நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
5 ஜெயிலானி மக்கள் நீதி மய்யம் வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
6 அருள்குமார். ர சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
7 காமதேவன். சி சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
8 கிருஷ்ணராஜ். சு சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
9 குமார். த சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
10 கோவிந்தசாமி. சா சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
11 சுமதி. வா சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
12 நாகமணி. மா சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
13 பிரகாஷ். இரா சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
14 வேல்முருகன். க சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
15 வேல்முருகன். ரா சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2