மூடு

153 நெய்வேலி

வ எண் வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் சார்ந்த கட்சி வேட்பாளர் செலவீனம் செலவினங்கள் சுருக்க விவர அறிக்கை
1 கனகராஜி.ச பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
2 சபா. ராசேந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
3 இளங்கோவன். ர இந்திய ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
4 பக்தரட்சகன். ரா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
5 ரமேஷ். கி நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
6 ஜெகன். கோ பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
7 தனசேகரன். ச சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
8 திலிபன். உ சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
9 துர்கா. கு சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
10 பூபாலன். ஏ சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
11 ராஜேந்திரன். பா சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2
12 வடுகநாதன். இரா சுயேட்சை வேட்பாளர் செலவீன பட்டியல் அறிக்கை- E2