மூடு

படிவம்-9,10,11,11ஏ பெறபட்ட விபரம்

சட்டமன்ற தொகுதிகள் வாரியாக
வ.எண் தொகுதியின் எண் தொகுதியின் பெயர் படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11எ
1 151 திட்டக்குடி (தனி) படிவம்-9  [3037 Kb] படிவம்-10 [1374 KB] படிவம்-11 [6457 Kb] படிவம்-11எ [709Kb]
2 152 விருத்தாசலம் படிவம்-9  [4450 Kb] படிவம்-10 [2518 Kb] படிவம்-11 [9104 Kb] படிவம்-11எ [2580 Kb]
3 153 நெய்வேலி படிவம்-9  [4479 Kb] படிவம்-10 [2279 Kb] படிவம்-11 [6622 Kb] படிவம்-11எ [4009 Kb]
4 154 பண்ருட்டி படிவம்-9  [4029 Kb] படிவம்-10 [249 Kb ] படிவம்-11  [8078 Kb] படிவம்-11எ [3634 Kb]
5 155 கடலூர் படிவம்-9  [3737 Kb] படிவம்-10 [6796 Kb] படிவம்-11 [8426 Kb] படிவம்-11எ [4663 Kb]
6 156 குறிஞ்சிப்பாடி படிவம்-9 [3570 Kb] படிவம் 10 [3020 Kb] படிவம்-11  [6124 Kb] படிவம்-11எ [3344 Kb]
7 157 புவனகிரி படிவம்-9  [4080 Kb] படிவம் 10 [2917 Kb] படிவம் – 11 [6095 Kb] படிவம்-11எ [1488 Kb]
8 158 சிதம்பரம் படிவம்-9 [5158 Kb] படிவம்-10 [3912 Kb] படிவம்-11 [6234 Kb] படிவம்-11எ [2953 Kb]
9 159 காட்டுமண்ணார்கோயில் (தனி) படிவம்-9 [3874 Kb] படிவம்-10 [2174 KB] படிவம் 11  [3838 Kb] படிவம்-11எ [1107 Kb]