மூடு

மின் நுகர்வு கட்டணத்தைச் செலுத்த

பின்வரும் சேவைகள் இனயதள சேவைகளாக மின்சரவாரியம் வழங்குகின்றது

  • கட்டணம் செலுத்துதல்
  • புகார்கள்
  • உங்கள் இணைப்பு எண் அறிதல்
  • விகித கணக்கீடு                                              மேலும் பல…

பார்க்க: https://www.tnebnet.org/awp/login

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் மின் பகிர்மான கழகம்

தேசிய நெடுஞ்சாலை, 45ஆ, ராஜாம்பாள் நகர்,மஞ்க்குப்பம், கடலூர் - 607001
இடம், இருப்பிடம் : மஞக்குப்பம் | மாநகரம் : கடலூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 607001