மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – வட்டார போக்குவரத்து

  • பின்வரும் சேவைகள் கீழ்கண்ட அலுவலகம் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன
  • ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு
  • கோரிக்கைப் பதிவு
  • கோரிக்கை நிலவரம்
  • ஓட்டுனர் உரிமம் சேவை முன்பதிவு
  • புதிய வாகனப்பதிவு, நடப்புப்பதிவு எண் மற்றும் அலுவலக எல்லை
  • இன்றைய ஆரம்ப வாகன பதிவு எண்
  • வாகனங்களுக்கான வரி விகிதம், அலுவலக படிவங்கள் தரவிறக்கம்

பார்க்க: http://tnsta.gov.in/transport/

வட்டார போக்குவரத்து அலூவலகம்- கடலூர்

கரையேறவிட்டகுப்பம் கேப்பர் மலை கடலூர்- 607 004
இடம், இருப்பிடம் : கேப்பர் மலை | மாநகரம் : கடலூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 607004
தொலைபேசி : 04142-234035 | மின்னஞ்சல் : rtotn31[at]nic[dot]in