மூடு

மருத்துவமனைகள்

அரசு தலைமை மருத்துவமனை, கடலூர்

மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர், அரசு தலைமை மருத்துவமனை, கடலூர்-607 001

மின்னஞ்சல் : cuddaloregh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04142-230052

அரசு மருத்துவமனை (நுரையீரல் சுவாசப்பிரிவு), கேப்பர் மலை, கடலூர்

தலைமை மருத்துவ அலுவலர், அரசு மருத்துவமனை (நுரையீரல் சுவாசப்பிரிவு), கேப்பர் மலை, கடலூர்

மின்னஞ்சல் : ghtmcapperhillsictc[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04142-235182

அரசு மருத்துவமனை, காட்டுமன்னார்கோயில்

தலைமை மருத்துவ அலுவலர், அரசு மருத்துவமனை, காட்டுமன்னார்கோயில்

மின்னஞ்சல் : katuumanargudigh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04144-262279

அரசு மருத்துவமனை, குறிஞ்சிப்பாடி

தலைமை மருத்துவ அலுவலர், அரசு மருத்துவமனை, குறிஞ்சிப்பாடி

மின்னஞ்சல் : kurunjipadigh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04142-298493

அரசு மருத்துவமனை, திட்டக்குடி

தலைமை மருத்துவ அலுவலர், அரசு மருத்துவமனை, திட்டக்குடி

மின்னஞ்சல் : thittagudigh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04143-255206

அரசு மருத்துவமனை, பண்ருட்டி

தலைமை மருத்துவ அலுவலர், அரசு மருத்துவமனை, பண்ருட்டி

மின்னஞ்சல் : panrutigh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04142-242144

அரசு மருத்துவமனை, பரங்கிப்பேட்டை

தலைமை மருத்துவ அலுவலர், அரசு மருத்துவமனை, பரங்கிப்பேட்டை

மின்னஞ்சல் : ghparangipettai[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04144-253990

அரசு மருத்துவமனை, புவனகிரி

தலைமை மருத்துவ அலுவலர், அரசு மருத்துவமனை, புவனகிரி

மின்னஞ்சல் : bhuvanagirigh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04144-241001

அரசு மருத்துவமனை, விருத்தாச்சலம்

தலைமை மருத்துவ அலுவலர், அரசு மருத்துவமனை, விருத்தாச்சலம்

மின்னஞ்சல் : Virudhachalamgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04143-230325

அரசு மருத்துவமனை, வேப்பூர்

தலைமை மருத்துவ அலுவலர், அரசு மருத்துவமனை, வேப்பூர்

மின்னஞ்சல் : veppurgh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04143-241666