மூடு

வெளி முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையில் உள்ள உழுவைகளை இயக்குவதற்கான உழுவை இயக்கும் பணியாளர்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தபுள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம் – வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,

வெளி முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையில் உள்ள உழுவைகளை இயக்குவதற்கான உழுவை இயக்கும் பணியாளர்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தபுள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம் – வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வெளி முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையில் உள்ள உழுவைகளை இயக்குவதற்கான உழுவை இயக்கும் பணியாளர்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தபுள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம் – வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை,

வெளி முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையில் உள்ள உழுவைகளை இயக்குவதற்கு தேவையான 37 பணியாளர்களை வழங்குவதற்குண்டான ஒப்பந்தபுள்ளி அறிவிக்கை – வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை

21/10/2022 04/11/2022 பார்க்க (122 KB)