மூடு

வளர்ச்சித்துறை நிர்வாகம்

விவரம் மொத்தம்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 13
கிராம ஊராட்சிகள் 683

 

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (13) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம்
1 கடலூர்
2 அண்ணாகிராமம்
3 பண்ருட்டி
4 குறிஞ்சிப்பாடி
5 பரங்கிப்பேட்டை
6 கீரப்பாளையம்
7 மேல்புவனகிரி
8 விருத்தாச்சலம்
9 நல்லூர்
10 மங்களூர்
11 கம்மாபுரம்
12 குமராட்சி
13 காட்டுமன்னார்கோயில்

 

கிராம ஊராட்சிகள் (683) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 கடலூர் 51        கிராமங்களின் பட்டியல் [27.8 Kb]
2 அண்ணாகிராமம் 42       கிராமங்களின் பட்டியல் [26.1 Kb]
3 பண்ருட்டி 42       கிராமங்களின் பட்டியல் [25.5 Kb]
4 குறிஞ்சிப்பாடி 51        கிராமங்களின் பட்டியல்   [28.8 Kb]
5 பரங்கிப்பேட்டை 41        கிராமங்களின் பட்டியல் [27.9 Kb]
6 கீரப்பாளையம் 63        கிராமங்களின் பட்டியல்   [33.3 Kb]
7 மேல்புவனகிரி 47        கிராமங்களின் பட்டியல் [28.0 Kb]
8 விருத்தாச்சலம் 51        கிராமங்களின் பட்டியல் [28.1 Kb]
9 நல்லூர் 64       கிராமங்களின் பட்டியல் [29.3 Kb]
10 மங்களூர் 66       கிராமங்களின் பட்டியல்  [29.0 Kb]
11 கம்மாபுரம் 53       கிராமங்களின் பட்டியல்   [28.5 Kb]
12 குமராட்சி 57       கிராமங்களின் பட்டியல்  [29.1 Kb]
13 காட்டுமன்னார்கோயில் 55       கிராமங்களின் பட்டியல்  [30.5 Kb]