மூடு

நீதிமன்றங்கள்

கடலூர் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் :

வரலாறு

கடலூர் மாவட்டம் முன்னர் தென் ஆற்காடு வள்ளலார் மாவட்டம் என அறியப்பட்டது. 1868, தொகுதி: 1533, பக்கம்: 215 மற்றும் 216 தேதியிட்ட 25.08.1868 ல் வெளியிடப்பட்ட ஆவணங்களின் படி, நேரடியாக லண்டனில் இருந்து கடலூரில் முதல் மாவட்ட மற்றும் செஷன்ஸ் நீதிபதி நியமிக்கப்பட்டார். 1880.1873 78 மற்றும் 79 ஆகிய பக்கங்கள் கொண்ட சென்னை கெஜட் 1873 தொகுதி 146 ன் கீழ் ஜில்லா நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் சர்தார் ஆமேன் @ ஜில்லா நீதிமண்றம் என்கிண்ற ஒருங்கிணைந்த சிவில் மற்றும் செஷன்ஸ் நீதிமன்றங்கள் செயல்படத் தொடங்கியது. தொடர்ந்து மாவட்ட சிவில் மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றம் செயல்பட்டது. 1864 முதல் 1873 ஆம் ஆண்டு வரை சிவில் மற்றும் குற்றவியல் நீதிமன்றங்கள் தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு வருகின்றன என்பதை அறிய முடிந்தது. பிரிட்டிஷ் ரிகிக்மில் 1866 ஏ.டி. யில் கட்டப்பட்ட பழைய மாவட்ட நீதிமன்றத்தின் மாடியில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட கல்வெட்டில் இருந்து அறிய முடிகிறது . கடலூரில் உள்ள மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றத்தில் தோன்றிய நேரத்தில் ராமலிங்க சுவாமிகள் செய்த அற்புதங்கள் வள்ளலார் இணைய தளத்தில் இருந்து அறியப்படுகிறது.

கடலூர் மாவட்டத்தில் சிவில் மற்றும் குற்றவியல் பிரிவுகளில் 42 நீதிமன்றங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன

கடலூர்

தொடர்பு அலுவலர் – தலைமை நிர்வாக அலுவலர். தொலைபேசி எண்.04142-231183

 1. முதன்மை மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றம், கடலூர்
 2. கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம்-1, கடலூர்
 3. தொழிலாளர் நீதிமன்றம், கடலூர்
 4. மகளிர் நீதிமன்றம், கடலூர்
 5. முதன்மை துணை நீதிமன்றம், கடலூர்
 6. கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம்-1, கடலூர்
 7. கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம்-2, கடலூர்
 8. சிறப்பு உதவி நீதிமன்றம் (Mcop ), கடலூர்
 9. சிறப்பு உதவி நீதிமன்றம் (Laop), கடலூர்
 10. தலைமை நீதிபதி நீதிமன்றம், கடலூர்
 11. நீதி மன்ற நீதிபதி நெ.1, கடலூர்
 12. நீதி மன்ற நீதிபதி நெ.2, கடலூர்
 13. நீதி மன்ற நீதிபதி நெ.3, கடலூர்
 14. முதன்மை மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றம், கடலூர்
 15. கூடுதல் மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றம், கடலூர்
 16. கூடுதல் மகளிர் நீதிமன்றம், கடலூர்
 17. நில அபகரிப்பு நீதிமன்றம், கடலூர்

பண்ருட்டி

தொடர்பு அலுவலர் – தலைமை எழுத்தர், தொலைபேசி எண்.04142-246300

 1. துணை நீதிமன்றம், பண்ருட்டி
 2. மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றம், பண்ருட்டி
 3. நீதி மன்ற நீதிபதி, நெ.1 நீதிமன்றம், பண்ருட்டி.
 4. நீதி மன்ற நீதிபதி, நெ.2 நீதிமன்றம், பண்ருட்டி

சிதம்பரம்

தொடர்பு அலுவலர் சிரஸ்ததார் 04144-225111

 1. கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம்-2, சிதம்பரம்
 2. துணை நீதிமன்றம், சிதம்பரம்
 3. பிரதான மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றம்,சிதம்பரம்
 4. கூடுதல் மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றம்,சிதம்பரம்
 5. நீதி மன்ற நீதிபதி, நெ.1 நீதிமன்றம், சிதம்பரம்.
 6. நீதி மன்ற நீதிபதி, நெ.2 நீதிமன்றம், சிதம்பரம்.

விருத்தாசலம்

தொடர்பு அலுவலர் – சிரஸ்ததார், தொலைபேசி எண்.04143-232333

 1. கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றம்-2, விருத்தாசலம்
 2. துணை நீதிமன்றம், விருத்தாசலம்
 3. கூடுதல் துணை நீதிமன்றம், விருத்தாசலம்
 4. பிரதான மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றம், விருத்தாசலம்
 5. கூடுதல் மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றம்-1, விருத்தாசலம்
 6. கூடுதல் மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றம்-2, விருத்தாசலம்
 7. நீதி மன்ற நீதிபதி, நெ.1 நீதிமன்றம், விருத்தாசலம்
 8. நீதி மன்ற நீதிபதி, நெ.2 நீதிமன்றம், விருத்தாசலம்

நெய்வேலி<

தொடர்பு அலுவலர் – சிரஸ்ததார், தொலைபேசி எண்.04142-220875

 1. துணை நீதிமன்றம், நெய்வேலி
 2. மாவட்ட முன்சீப் மற்றும் நீதித்துறை நீதிபதி, நெய்வேலி

திட்டக்குடி

தொடர்பு அலுவலர் – சிரஸ்ததார், தொலைபேசி எண்.04143-225120

 1. துணை நீதிமன்றம், திட்டக்குடி
 2. கூடுதல் மாவட்ட முனிசிஃப் நீதிமன்றம், திட்டக்குடி
 3. மாவட்ட முன்சீப் மற்றும் நீதித்துறை நீதிபதி, திட்டக்குடி

பரங்கிப்பேட்டை

தொடர்பு அலுவலர் – தலைமை எழுத்தர், தொலைபேசி எண். 04144-243420

 1. மாவட்ட முன்சீப் மற்றும் நீதித்துறை நீதிபதி, பரங்கிப்பேட்டை

காட்டுமன்னார்கோயில்

தொடர்பு அலுவலர் – தலைமை எழுத்தர், தொலைபேசி எண்.04144-262731

 1. மாவட்ட முன்சீப் மற்றும் நீதித்துறை நீதிபதி, காட்டுமன்னார்கோயில்