மூடு

தொலைபேசி மற்றும் அஞ்சல் குறியீட்டு எண்

பகுதி வாரியக கடலூர் மாவட்டதின் நீன்டதூர தொலைபேசி குறியிடுகள்

( எஸ் டீ டி குறியீடு  பங்களிப்போர் / சந்தாதாரர் தொலை சுழற்சி முறை )

கடலூர் மாவட்டத்தில் மூன்று பகுதிக்கன நீன்டதூர தொலைபேசி குறியிடுகள் உள்ளன, அவைகள் கீழேதர பட்டுள்ளன. எஸ் டீ டி சந்தாதாரர் தொலை சுழற்சி முறை )

  1.  கடலூர் – 04142
  2.  விருத்தாசலம் – 04143
  3.  சிதம்பரம் – 01444

அஞ்சல் குறியீட்டு எண் :

அஞ்சல் குறியீட்டு எண்  கடலூர் மாவட்டத்தில் 607000 இருந்து தொடங்குகின்றது. கடலூர் மாவட்டம் தமிழ்நடு வட்டதில், திருச்சி வட்டாரதிதில், கடலூர் கோட்டத்தில் இறுக்கிண்றது. அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 607001 என்பது தலைமை அஞ்சலகம், மஞ்சக்குப்பம், கடலூர் ஐக் குறிக்கின்றது.

கடலூர் மாவட்டத்தின் அஞ்சலகங்கலின் பெயர்களும் அதன் அஞ்சல் குறியீட்டு எண்னூம் கீழே கொடுக்கப்பட்டு உள்ளன.. அஞ்சல் குறியீட்டு எண் பட்டியல்[97.1 KB ]

கடலூர் மாவட்டத்தின் அஞ்சலகங்கலின் பெயர்களும் அதன் அஞ்சல் குறியீட்டு எண்னூம்
கிராமத்தின் பெயர் அஞ்சல் குறியீட்டு எண்
எ.குறவன்குப்பம் 607802
அடரி 606304
ஆதிநாராயணபுரம் 608801
ஆடூர் அகரம் 607302
அகர ஆலம்பாடி 608702
அகரம் 608502
அக்கடவல்லி 607205
அக்கனூர் 606106
அக்கறை கோரி 607003
அழகுபெருமாள்குப்பம் 607101
ஆழகியநத்தம் 607109
ஆலம்பாடி 606108
ஆலப்பாக்கம் 608801
ஆலத்தூர் 606303
ஆள்கொண்டநத்தம் 608305
அம்பலவாணன்பேட்டை 607301
அம்பாபுரம் 608704
அம்மாபேட்டை 608401
அம்மேரி 607802
ஆண்டார்முள்ளிபள்ளம் 608801
அங்குச்செட்டிப்பாளையம் 607110
அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகம் 608002
அண்ணாமலை நகர் 608002
அன்னவல்லி 607003
அனுக்கம்பட்டு 607301
அரங்கமங்கலம் 607302
அறந்தாங்கி 608301
அரசடிக்குப்பம் 607103
அரியகோஷ்டி 608502
அத்திபட்டு 608401
ஆவட்டி 606108
ஆவினங்குடி 606106
அவியனூர் 607101
ஆயங்குடி 608306
ஆயிக்குப்பம் 607301
அய்யனூர் அக்கரமங்கலம் 608201
ஆலிச்சிகுடி 608601
பி.ஆதிவராகநல்லூர் 608501
பி.கொளக்குடி 608704
பி. முட்லூர் 608501
பி. உடையூர் 608601
பண்டரக்கோட்டை 607102
பண்டரக்கோட்டை 607108
பாரதி சாலை 607001
புவனகிரி 608601
பிளாக் 1, நெய்வேலி 607801
பிளாக் 10,நெய்வேலி 607801
பிளாக் 18, நெய்வேலி 607803
பிளாக் 24, நெய்வேலி 607801
பிளாக் 26, நெய்வேலி 607803
பிளாக் 27,. நெய்வேலி 607803
பிளாக் 29, நெய்வேலி 607807
பிளாக் 3, நெய்வேலி 607801
பிளாக் 5, நெய்வேலி 607803
புடமூர் 606001
புடன்குடி 608702
புடவராயன்பேட்டை 608601
சி கீரனூர் 606110
சி.அரசூர் 608302
சி. முட்ளுர் 608102
சி.புதுப்பேட்டை 608502
சி. சாத்தமங்கலம் 608201
சி.வீரசோழகம் 608602
கேப்பர்குவாரி 607005
செல்லஞ்சேரி 605106
செட்டிதாங்கல் 608304
சிதம்பரம் 608001
சிதம்பரம் கட்சேரி 608001
சிதம்பரம் கிழக்கு 608001
சிதம்பரம் வடக்கு 608001
சிதம்பரம் ஆர்.எஸ் 608001
சிதம்பரம் மேற்கு 608001
சின்னகண்ணாடி 607302
சிள்னார்குணம் 608704
சின்னபணிக்கன்பாளையம் 607102
சின்னபரூர் 606104
கடலூர் 607001
கடலூர் நீதிமன்ற கட்டிடம் 607001
கடலூர் துறைமுகம் 607003
கடலூர் துறைமுகம் பஜார் 607003
கடலூர் துறைமுகம் 607003
கடலூர் பொது அலுவலகங்கள் 607001
தீவலூர் 606110
தர்மநல்லூர் 606103
இ. கீரனூர் 606106
எடையூர் 606302
எடையார்குப்பம் 607102
எல்லேரி 608303
எழுமேடு 607104
எழுதூர் 606303
எனதிரிமங்கலம் 607108
என்னநகரம் 608602
எருமனூர் 606001
எரும்பூர் 608704
எய்யலூர் 608304
போர்ட் செயிண்ட் டேவிட் 607001
காந்தி நகர் 607308
கவரப்பட்டு 608002
கோபாலபுரம் 606103
கூடலூர் 606111
குடிதாங்கி 607105
குணமங்கலம் 607109
குண்டு உப்பலவாடி 607002
குருவப்பன்பேட்டை 607302
இடைச்சித்தூர் 606104
இருப்பு 607805
ஜெயங்கொண்டாபட்டி 608002
கே. ஆடூர் 608602
கே.ஆலம்பாடி 608602
காடாம்புலியூர் 607103
கலையூர் 607109
களிஞ்சிக்குப்பம் 607104
கல்குணம் 607302
களத்தூர் 606304
கம்மாபுரம் 606103
கனகசபை நகர் 608001
கண்டகுமரன் 608305
கண்டமங்கலம் 608301
கண்டரக்கோட்டை 607205
கணிசப்பாக்கம் 607106
கஞ்சான்கொல்லை 608304
கானூர் 608701
கார்கூடல் 606001
கார்நத்தம் 606104
கரும்பூர் 607108
கருணகாரநல்லூர் 608301
கருங்குலி 607303
கருப்பூர் 608401
கருவேப்பிலங்குறிச்சி 606110
கத்தாழி 606103
கட்டமுத்துப்பாளையம் 607205
காட்டுக்கூடலூர் 607805
காட்டுமைலூர் 606304
காட்டுமன்னார்கோயில் 608301
கவளக்குடி 608702
காவனூர் 608703
கீழமூங்கிலடி 608102
கீழநவம்பட்டு 608102
கீரப்பாளையம் 608602
கீழச்செருவாய் 606106
கீழக்கல்பூண்டி 606303
கீழபழையனூர் 606103
கீழ்அருங்குணம் 607105
கிளிமங்கலம் 606105
கீழிருப்பு 607103
கீழ்காங்கேயன்குப்பம் 607805
கீழ்கவரப்பட்டு 607112
கிள்ளை 608102
கீழ்மாம்பட்டு 607106
கீழூர் 607302
கோ. ஆதனூர் 606001
கோ. பவளங்குடி 606104
கொடுக்கன்பாளையம் 607003
கொல்லிமலை கீழ்பாதி 608303
கொல்லிமலை மேல்பாதி 608303
கொள்ளுமேடு 608303
குமராட்சி 608302
கோணாங்குப்பம் 606104
கொண்டசமுத்திரம் 608701
கோண்டூர் 607002
கொங்கராயனூர் 607104
கோனூர் 606105
கொரக்கவாடி 606303
கொசப்பள்ளம் 606105
கொத்தட்டை 606111
கொத்தவாச்சேரி 608601
கொத்தவாசல் 608305
கோட்டகம் 607802
கோட்டேரி 607804
கோவிலம்பூண்டி 608002
கோழை 608703
கிருஷ்ணகுப்பம் 607301
கிருஷ்ணபுரம் 608602
குடுமியான்குப்பம் 607101
கொடுவேளி 608305
குள்ளஞ்சாவடி 607301
குமாரக்குடி 608702
குமாரமங்கலம் 607205
கும்மிடிமுலை 608601
குணமங்கலம் 608703
குண்டியமல்லூர் 607301
குஞ்சிமேடு 608306
குப்பநத்தம் 606001
குறிஞ்சிமங்கலம் 608501
குறிஞ்சிப்பாடி 607302
லக்கூர் 606303
இலட்சுமிநாராயணபுரம் 607106
லால்பேட் 608303
லால்புரம் 608602
எம்.ஆதனூர் 608304
எம்.கொளக்குடி 608301
எம்.உடையூர் 608303
எம்.புடையூர் 607004
எம்.புளியங்குடி 608302
மா.புடையூர் 606108
மதனகோபாலபுரம் 607301
மதுராந்தகநல்லூர் 608201
மலையனூர் 606108
மாளிகைமேடு 607112
மபாளிகம்பட்டு 607106
மாமங்கலம் 608701
மணம்தவிழ்ந்தபுத்தூர் 607101
மணவாளநல்லூர் 606001
மங்கலம் (சா) 606104
மங்களூர் 606108
மணிஆடுர் 608303
மணிக்கொல்லை 608501
மஞ்சக்குப்பம் 607001
மஞ்சக்கொல்லை 608601
மஞ்சக்குளி 608501
மாரியப்பா நகர் 608002
மரியசூசை நகர் 607001
மருதாடு 607109
மருதூர் 608704
மருங்கூர் 607103
மருவாய் 607303
மதலப்பட்டு 605007
மாத்தூர் 606001
மேலகடம்பூர் 608304
மேலகொளக்குடி 607802
மேலக்குப்பம் 607802
மேலமனக்குடி 608601
மேலபலச்சநல்லூர் 608301
மேலபருத்திகுடி/td> 608302
மேலவன்னியூர் 608302
மேல்கவரப்பட்டு 607112
மேல்மாம்பட்டு 607103
மேல்பாதி 607105
மேல்பட்டாம்பாக்கம் 607104
மேலூர் 606111
மேட்டுக்குப்பம் 607802
மிரளூர் 608601
முகையூர் 608305
மூலங்குப்பம் 607303
மூவூர் 608306
முதனை 607804
முடப்புள்ளி 607805
முடிகண்டநல்லூர் 608702
முகசபரூர் 606120
முள்ளங்குடி 608302
முருகன்குடி 606105
முட்டம் 608306
என்.நரையூர் 606304
என்.மூலக்குப்பம் 607102
நடுக்குப்பம் 607103
நடுவீரப்பட்டு 607102
நகர் 606302
நகரப்பாடி 608703
நகரவந்தான்குடி 608002
நல்லாத்தூர் 605106
நல்லூர் 606302
நந்தீஸ்வரமங்கலம் 608702
நாங்குடி 608702
நஞ்சலூர் 608302
நஞ்சமகத்துவாழ்க்கை 608102
நத்தம் 607101
நத்தப்பட்டு 607109
நாட்டார்மங்கலம் 608301
நெல்லிக்குப்பம் 607105
நெல்லிக்குப்பம் கிழக்கு 607105
நெல்லிக்குப்பம் பஜார் 607105
நெய்வாசல் 608303
நெய்வேலி 1 607801
நெய்வேலி 2 607802
நெய்வேலி 3 607803
நெய்வேலி பொது மருத்துவமனை 607803
நெய்வேலி லி தெர்மல் நிலையம் 607807
நெய்வேலி இரண்டாவது சுரங்கம் 607802
நெய்வேலி தெர்மல் பேருந்து நிறுத்தம் 607807
நிதிநத்தம் 606304
ஒடக்கநல்லூர் 608201
ஒடப்பன்குப்பம் 607805
ஓமாம்புலியூர் 608306
ஊமங்கலம் 607804
ஓரையூர் 607108
ஒரங்கூர் 606108
ஒரத்தூர் 608201
ஒட்டிமேடு 606103
பச்சையாங்குப்பம் 607003
பாதிரிக்குப்பம் 607401
பகண்டை 607112
பாளையங்கோட்டை மேல்பாதி 608701
பாளையங்கோட்டை (கடலூர்) 608701
பழையபட்டினம் 606001
பாலி 606104
பல்லவராயநத்தம் 607102
பாலூர் 607102
பணிக்குப்பம் 607106
பன்னப்பட்டு 608201
பண்ருட்டி 607106
பண்ருட்டி பஜார் 607106
பண்ருட்டி கிழக்கு 607106
பண்ருட்டி மேற்கு 607106
பரதூர் 608201
பரங்கிப்பேட்டை 608502
பரவலூர் 606001
பாசார் 606304
பெலாந்துறை 606105
பெண்ணடம் 606105
பெண்ணடம் ஆர்.எஸ். 606111
பெரம்பலூர் 606302
பெரம்பட்டு 608002
பெரியகப்பன்குளம் 607802
பெரியகோமுட்டி 608501
பெரியகோட்டுமுளை 606103
பெரியகுப்பம் 608801
பெரியநெல்லிக்கொல்லை 608704
பெரியநெசலூர் 606304
பேர்பெரியான்குப்பம் 607805
பெருமாள்நாயக்கன்பாளையம் 607104
பெருமுளை 606106
பெருங்களூர் 608305
பெரூர் 608701
பெத்தநாயக்கன்குப்பம் 607302
பிச்சாவரம் 608002
பிள்ளையார்தாங்கல் 608303
பில்லூர் 606304
பின்னலூர் 608704
பின்னத்தூர் 608102
பொன்னந்திட்டு 608102
பூச்சிமேடு 608801
பூலம்பாடி 606304
பூண்டி 608703
பூண்டியாங்குப்பம் 607005
பூவாணிக்குப்பம் 608801
பூதிரமங்கலம் 606111
பொய்யனபாடி 606304
புடையூர் 608701
புதுச்சத்திரம் 608501
புதுப்பாளையம் 607001
புலமேடு 608302
புலவனூர் 607205
புலியூர் 607301
புதுப்பேட்டை (கடலூர்) 607108
பூவாலை 608601
பூவனூர் 606104
பைத்தம்பாடி 607101
ராஜேந்திர சோழகம் 608301
ராஜேந்திர பட்டினம் 608703
ராமாபுரம் 608701
ரெட்டிச்சாவடி 607402
ரெட்டியூர் 608304
ரெட்டக்குறிச்சி 606304
சாக்கங்குடி 608201
சலியந்தோப்பு 608401
சமட்டிக்குப்பம் 607301
சாமியார்பேட்டை 608502
சங்கொலிக்குப்பம் 607005
சாத்தமங்கலம் 606001
சாத்தநத்தம் 606111
சாத்தாங்குப்பம் 607004
சாத்தப்பாடி 606103
சாத்திப்பட்டு 607106
சத்தியம் 606302
சத்தியவாடி 606110
சாத்துக்கூடல் 606110
சேடப்பாளையம் 607003
சீமான்தோட்டம் 607003
செல்லங்குப்பம் 607003
செம்மண்டலம் 607001
செம்மேடு 607106
சேமக்கோட்டை 607106
சேப்ளாநத்தம் 607802
சேப்பாக்கம் 606302
சீரங்குப்பம் 607303
சந்தைதோப்பு 608702
சேவேரி 606106
ஷண்டன் 608304
சோழத்தரம் 608701
சோழவள்ளி 607105
சிலம்பிமங்கலம் 608801
சிலம்பிநாதன்பேட்டை 607102
சிங்கிரிகோயில் 605007
சிப்காட் கடலூர் 607005
சிறுகிராமம் 607101
சிறுகாட்டூர் 608304
சிறுமங்கலம் 606302
சிறுமுளை 606106
சிறுபாக்கம் 606123
சிறுதொண்டமாதேவி 607103
சிறுவத்தூர் 607106
சித்தமல்லி 608301
சிவபுரி 608002
சின்ன பஜார் 608502
சொர்ணாவூர் மேல்பாதி 607104
ஸ்ரீ ஆதிவராகநல்லூர் 608703
ஸ்ரீ புத்தூர் 608703
ஸ்ரீ வக்கரமாரி 608703
ஸ்ரீ முஷ்ணம் 608703
ஸ்ரீ நெடுஞ்சேரி 608703
சுப உப்பலவாடி 607002
சுப்ரமணியபுரம் 607301
சுந்தரவாண்டி 607401
சுரவிளாந்தூர் 608302
டி கோபுரபுரம் 606001
டி.நெடுஞ்சேரி 608305
டி.பாளையம் 607301
தெம்மூர் 608302
தெற்குவிருதங்கம் 608305
தச்சூர் 606303
தாண்டவன்குப்பம் 607802
தச்சகாடு 608501
தட்டாம்பாளையம் 607205
தீர்த்தனகிரி 608801
தீத்தாம்பாளையம் 608501
தெற்கு வடக்கு புதூர் 606110
தில்லைவிடங்கன் 608102
தியாகவல்லி 608801
தூக்கணாம்பாக்கம் 607402
தொண்டமாநத்தம் 607301
தொரவளூர் 606001
தொட்டிக்குப்பம் 606001
திருக்கண்டேஸ்வரம் 607105
திருமாணிக்குழி 607401
திருநரையூர் 608303
திருப்பாதிரிப்புலியூர் 607002
திருப்பாதிரிப்புலியூர் பஜார் 607002
திருப்பாதிரிப்புலியூர் மேற்கு 607002
திருத்துறையூர் 607205
திருவாமூர் 607106
திருவதிகை 607106
திருவட்டத்துறை 606111
திருவந்திபுரம் 607401
திட்டக்குடி 606106
தொளார் 606111
தொழுதூர் 606303
யு. அகரம் 607804
உடையார்குடி 608301
உத்தமசோழமங்கலம் 608002
ஊத்தங்கால் 607804
வடக்குமாங்குடி 608401
வடக்குபாளையம் 608701
வடக்குவேலூர் 607802
வடக்குத்து 607303
வடலூர் 607303
வடதலைக்குளம் 608704
வைகையூர் 606106
வைத்தியநாதபுரம் 606303
வையூர் 608401
வாக்கூர் 608201
வாழக்கொல்லை 608702
வலசக்காடு 608701
வளையமாதேவி 608704
வழிசோதனைப்பாளையம் 607003
வல்லம் 607805
வல்லம்படுகை 608401
வல்லிமதுரம் 606108
வழுதலம்பட்டு 607301
வானமாதேவி 608701
வானதிராயபுரம் 607303
வண்டிப்பாளையம் 607004
வன்னியூர் 608302
வான்பாக்கம் 607105
வரக்கால்பட்டு 607109
வரம்பனூர் 606302
வரிஞ்சிப்பாக்கம் 607205
வாசனாங்குப்பம் 607301
வசந்தராயன்பாளையம் 607003
வட்டத்தூர் 608702
வயலூர் 608602
வீரமுடையநத்தம் 608702
வீரநந்தபுரம் 608301
வீரப்பெருமாநல்லூர் 607101
வேகாக்கொல்லை 607302
வெள்ளக்கரை 607003
வெள்ளப்பாக்கம் 607109
வெங்கனூர் 606303
வெங்கடாம்பேட்டை 607302
வேணுகோபாலபுரம் 607001
வேப்பூர் (சா) 606304
விஜயமாநகரம் 606104
விளாகம் 608305
விளாங்கட்டூர் 606302
வில்லியனூர் 608501
வில்வராயநத்தம் 607001
விருப்பாச்சி 607302
விசூர் 607805
விருத்தாச்சலம் 606001
விருத்தாச்சலம் பஜார் 606001
விருத்தாச்சலம் கட்சேரி 606001