மூடு

தொடர்பு கொள்ள

வலைதள வடிவமைப்பு மற்றும் உருவாக்கம் தேசிய தகவலியல் மையம்.

இந்த இணைய தள சம்பந்தப்ட்ட உங்களின் விணாக்களை இணையதள தகவல் நிர்வாகியின் மின் அஞ்ச்ல் முகவரிக்கு ( cudpag[at]gmail[dot]com / pag-tncud[at]nic[dot]in ) தெரிவிக்கவும்

இந்த இணைய தள, தகவல் வடிவமைப்பு, தொழில்நூட்பம் சம்பந்தப்ட்ட கருத்துகளை ‘ கருத்து கேட்பு’ பகுதியின் மூலம் தெரிவிக்கவும்

நீங்கள் கீழ்கண்ட முகவரியின் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்:

மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்,

முதல் தளம், புதிய மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம்,
மஞ்சக்குப்பம்,
கடலூர் – 607001
நிகரி எண் : 04142 – 230555
மின் அஞ்சல் : collrcud[at]nic[dot]in

வலைதள தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),
முதல் தளம், புதிய மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம்,
மஞ்சக்குப்பம்,
கடலூர் – 607001
மின் அஞ்சல் : pagcud[at]gmail[dot]com