மூடு

தேர்தல்

சட்டமன்ற தொகுதிவாரியாக வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை.

கடலூர் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளும் மற்றும் 2 பாராளுமன்ற தொகுதிகளும் உள்ளன. அதன் வாக்காளர்களின் விவரம் சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக கீழ்கண்டவாறு உள்ளன.

சட்டமன்ற தொகுதிவாரியாக வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை.
வ.எண் தொகுதி மற்றும் எண் ஆண்கள் பெண்கள் மூன்றாம் பாலினத்தவர் மொத்தம்
1 151-திட்டக்குடி (தனி) 103959 106636 2 210597
2 152-விருத்தாசலம் 118247 116849 11 235107
3 153-நெய்வேலி 102053 100233 9 202295
4 154-பண்ருட்டி 112967 117095 12 230074
5 155-கடலூர் 109503 117308 26 226837
6 156-குறிஞ்சிப்பாடி 112466 114561 9 227036
7 157-புவனகிரி 119675 119681 9 239365
8 158-சிதம்பரம் 114641 118148 10 232799
9 159-காட்டுமன்னர்கோயில்(தனி) 107921 105976 9 213906
மொத்தம் 1001432 1016487 97 2018016
சட்டமன்ற தொகுதிவாரியாக வாக்குச்சாவடிகளின் எண்ணிக்கை.
வ.எண் தொகுதி மற்றும் எண் வாக்குச்சாவடிகள் எண்ணிக்கை
1 151-திட்டக்குடி (தனி) 241
2 152-விருத்தாசலம் 272
3 153-நெய்வேலி 226
4 154-பண்ருட்டி 251
5 155-கடலூர் 228
6 156-குறிஞ்சிப்பாடி 251
7 157-புவனகிரி 288
8 158-சிதம்பரம் 253
9 159-காட்டுமன்னர்கோயில் (தனி) 246
மொத்தம் 2256

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல் , நீக்குதல், திருத்துதல் செய்ய மற்றும் ஒரே சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் முகவரி மாற்றம் செய்ய பொதுமக்கள் கீழ்க்கண்ட படிவங்களின் விண்ணப்பிக்கலாம்.

படிவங்களின் விபரம்
வ.எண. படிவம் பயன்பாடு
1 படிவம் – 6 சேர்த்தல்
2 படிவம் – 7 நீக்குதல்
3 படிவம் – 8 திருத்துதல்
4 படிவம் – 8A ஒரே சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் முகவரி மாற்றம் செய்தல்.

வாக்காளார்கள் மேற்படி படிவங்களை www.nvsp.in என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்கலாம் மேலும் கீழ்க்கண்ட அலுவலகங்களில் நேரில் சென்று விண்ணப்பிக்காலம்.

படிவங்களின் இணைக்கப்பட வேண்டிய சான்றிதழ்.

படிவம் 6

 1. வயதுக்கு பிறப்புச் சான்றிதழ்
 2. வயதுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ் 5,8,10 மற்றும் 12
 3. இந்திய கடவுச்சீட்டு
 4. வருமான வரி நிரந்தரக் கணக்கு எண் அட்டை
 5. ஒட்டுநர் உரிமம்
 6. உணவுப்பொருள் பங்கீட்டு அட்டை
 7. வங்கி/கிசான்/அஞ்சல் அலுவலக நடப்பக் கணக்குக் கையேடு

படிவம் 7

 1. வாக்காளார் அடையாள அட்டை நகல்

படிவம் 8

 1. வாக்காளார் அடையாள அட்டை திருத்தம் செய்ய வேண்டிய அதற்கு கூறிய ஆவணங்களை வைக்க வேண்டும்.

படிவம் 8

 1. இந்திய கடவுச்சீட்டு
 2. வருமான வரி நிரந்தரக் கணக்கு எண் அட்டை
 3. ஒட்டுநர் உரிமம்
 4. உணவுப்பொருள் பங்கீட்டு அட்டை
 5. வங்கி கிசான் அஞ்சல் அலுவலக நடப்பக் கணக்குக் கையேடு
151-திட்டக்குடி (தனி) சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் அலுவலகம் தொலைப்பேசி எண்
1 வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் . விருத்தாசலம் 04143-260248
2 வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் .திட்டக்குடி 04143-255249
152-விருத்தாசலம் சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் அலுவலகம் தொலைப்பேசி எண்
1 வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் . விருத்தாசலம் 04143-260248
2 வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் . விருத்தாசலம். 04143-238289
3 நகராட்சி அலுவலகம் . விருத்தாசலம் 04143-230240
153- நெய்வேலி சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் அலுவலகம் தொலைப்பேசி எண்
1 சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் . கடலூர் 04142-231284
2 வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் . பண்ருட்டி 04142-242174
154- பண்ருட்டி சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் அலுவலகம் தொலைப்பேசி எண்
1 சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் . கடலூர் 04142-231284
2 வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் . பண்ருட்டி 04142-242174
3 நகராட்சி அலுவலகம் . பண்ருட்டி. 04142-242110
4 நகராட்சி அலுவலகம் . நெல்லிக்குப்பம் 04142-272249
155- கடலூர் சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் அலுவலகம் தொலைப்பேசி எண்
1 சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் . கடலூர் 04142-231284
2 வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் . கடலூர் 04142-295189
3 நகராட்சி அலுவலகம் . கடலூர் 04142-230454
156-குறிஞ்சிப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் அலுவலகம் தொலைப்பேசி எண்
1 சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் . கடலூர் 04142-31284
2 வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் . குறிஞ்சிப்பாடி 04142-258901
157-புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் அலுவலகம் தொலைப்பேசி எண்
1 வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் . சிதம்பரம் 04144-22256
2 வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் . புவனகிரி 04144-240299
158- சிதம்பரம் சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் அலுவலகம் தொலைப்பேசி எண்
1 வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் . சிதம்பரம் 04144222256
2 வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் . சிதம்பரம் 04144-222322
3 நகராட்சி அலுவலகம் . சிதம்பரம் 04144-223010
159-காட்டுமன்னர்கோயில் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதி
வ.எண் அலுவலகம் தொலைப்பேசி எண்
1 வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் . சிதம்பரம் 04144-222256
2 வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் . காட்டுமன்னர்கோயில் 04144-262053
வாக்காளார்கள் வண்ண அடையாள அட்டை பெற கீழ்க்கண்ட அலுவலகங்ளை அணுகவும்.
வ.எண் அலுவலகம்
1 இ சேவை மையம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் .திட்டக்குடி
2 இ சேவை மையம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் .விருத்தாசலம்
3 இ சேவை மையம் நகராட்சி அலுவலகம் . விருத்தாசலம்
4 இ சேவை மையம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் .குறிஞ்சிப்பாடி
5 இ சேவை மையம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் .பண்ருட்டி
6 இ சேவை மையம் நகராட்சி அலுவலகம் நெல்லிக்குப்பம்.
7 இ சேவை மையம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் கடலூர்.
8 இ சேவை மையம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் .புவனகிரி
9 இ சேவை மையம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் .சிதம்பரம்
10 இ சேவை மையம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் . காட்டுமன்னர்கோயில்
11 இ சேவை மையம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம், வேப்புர்