மூடு

துறைகள்

துறைகளின் பட்டியல்

துறைகளின் பட்டியல்
வ.எண் துறையின் பெயர்
1 ஆதி திராவிடர் நலத்துறை
2 நிர்வாகம்
3 வேளாண்மை
4 வேளாண்மை பொறியியல்
5 வேளாண்மை இனைஇயக்குணரகம்
6 வேளாண்மை விற்பணை
7 கால்நடைத்துறை
8 பிற்படுத்தபட்டோர் நலத்துறை
9 சிதம்பரம் நகரட்சி
10 குடிமைப்பொருள்
11 கூட்டுரவு
12 கடலூர் நகராட்சி
13 ஊரக வளர்சி
14 கல்வி
15 தேர்தல்
16 மின்சாரம்
17 வேலைவாய்ப்பு
18 வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி
19 முன்னாள் படைவீரர்நலம்
20 தீயணைப்புத்துறை
21 மீன்வளத்துறை
22 உணவு பாதுகப்பு
23 சுகாதாரம்
24 சுகாதாரம் – துனைஇயக்குனர்
25 சுகாதாரம் – இனைஇயக்குனர்
26 நெடுஞ்சாலைத்துறை
27 தோட்டகலை துறை
28 தொழில் துறை
29 தொழிலாளர் நலதுறை
30 நூலகம்
31 உள்ளட்சி அமைப்புகள்
32 உள்ளூர் திட்ட குழுமம்
33 மகளிர் திட்டம்
34 நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி
35 பண்ருட்டி நகராட்சி
36 காவல் துறை
37 பொது பணிகள்
38 வருவாய் துறை
39 சமூக நலத் துறை
40 சமூக நலம் – சத்துணவு துறை
41 நிலஅளவை
42 தாட்கோ
43 பேரூராட்சிகள்
44 போக்குவரத்து துறை
45 விருத்தாச்சலம் நகராட்சி