மூடு

சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம்-2024

சட்டமன்ற தொகுதி வாரியாக வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம்-2024
சட்டமன்ற தொகுதி எண் மற்றும் பெயா் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்தம் 2024-ல் பெறப்பட்ட படிவங்களின் தொகுப்பு-9,10.11,11A &11B
151-திட்டக்குடி (தனி) படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A படிவம்-11B
152-விருத்தாசலம் படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A படிவம்-11B
153-நெய்வேலி படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A படிவம்-11B
154-பண்ருட்டி படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A டிவம்-11B
155-கடலூர் படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A படிவம்-11B
156-குறிஞ்சிப்பாடி படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A படிவம்-11B
157-புவனகிரி படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A படிவம்-11B
158-சிதம்பரம் படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A படிவம்-11B
159-காட்டுமன்னார்கோயில்(தனி) படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A படிவம்-11B