மூடு

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விபரம்

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விபரம்
விவரம் மொத்தம்
நகராட்சிகள் 5
பேருராட்சிகள் 16
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 13
கிராம ஊராட்சிகள் 683

 

 

நகராட்சிகள் விபரம்
வ.எண் நகராட்சிகள்
1 கடலூர்
2 பண்ருட்டி
3 நெல்லிக்குப்பம்
4 சிதம்பரம்
5 விருத்தசலம்

 

பேரூராட்சிகள்
வ.எண் பேரூராட்சிகளின் பெயர்
1 அண்ணாமலைநகர்
2 காட்டுமன்னார்கோயில்
3 பரங்கிப்பேட்டை
4 வடலூர்
5 திட்டக்குடி
6 குறிஞ்சிப்பாடி
7 புவனகிரி
8 கெங்கைகொண்டான்
9 பெண்ணாடம்
10 ஸ்ரீமுஷ்ணம்
11 சேத்தியாதோப்பு
12 லால்பேட்டை
13 மங்கலம்பேட்டை
14 தொரப்பாடி
15 மேல்பட்டாம்பாக்கம்
16 கிள்ளை

 

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (13) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம்
1 கடலூர்
2 அண்ணாகிராமம்
3 பண்ருட்டி
4 குறிஞ்சிப்பாடி
5 பரங்கிப்பேட்டை
6 கீரப்பாளையம்
7 மேல்புவனகிரி
8 விருத்தாச்சலம்
9 நல்லூர்
10 மங்களூர்
11 கம்மாபுரம்
12 குமராட்சி
13 காட்டுமன்னார்கோயில்

 

கிராம ஊராட்சிகள் (683) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 கடலூர் 51 கிராமங்களின் பட்டியல்   [27.8 Kb]
2 அண்ணாகிராமம் 42 கிராமங்களின் பட்டியல்   [26.1 Kb]
3 பண்ருட்டி 42 கிராமங்களின் பட்டியல்   [25.5 Kb]
4 குறிஞ்சிப்பாடி 51 கிராமங்களின் பட்டியல்    [28.8 Kb]
5 பரங்கிப்பேட்டை 41 கிராமங்களின் பட்டியல்   [27.9 Kb]
6 கீரப்பாளையம் 63 கிராமங்களின் பட்டியல்    [33.4Kb]
7 மேல்புவனகிரி 47 கிராமங்களின் பட்டியல்   [28.0 Kb]
8 விருத்தாச்சலம் 51 கிராமங்களின் பட்டியல்   [28.1 Kb]
9 நல்லூர் 64 கிராமங்களின் பட்டியல்   [29.3 Kb]
10 மங்களூர் 66 கிராமங்களின் பட்டியல்    [29.0 Kb]
11 கம்மாபுரம் 53 கிராமங்களின் பட்டியல்    [28.5 Kb]
12 குமராட்சி 57 கிராமங்களின் பட்டியல்    [29.1 Kb]
13 காட்டுமன்னார்கோயில் 55 கிராமங்களின் பட்டியல்    [30.5 Kb]