மூடு

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விபரம்

உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விபரம்
விவரம் மொத்தம்
நகராட்சிகள் 5
பேருராட்சிகள் 16
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 13
கிராம ஊராட்சிகள் 683

 

 

நகராட்சிகள் விபரம்
வ.எண் நகராட்சிகள்
1 கடலூர்
2 பண்ருட்டி
3 நெல்லிக்குப்பம்
4 சிதம்பரம்
5 விருத்தசலம்

 

பேரூராட்சிகள்
வ.எண் பேரூராட்சிகளின் பெயர்
1 அண்ணாமலைநகர்
2 காட்டுமன்னார்கோயில்
3 பரங்கிப்பேட்டை
4 வடலூர்
5 திட்டக்குடி
6 குறிஞ்சிப்பாடி
7 புவனகிரி
8 கெங்கைகொண்டான்
9 பெண்ணாடம்
10 ஸ்ரீமுஷ்ணம்
11 சேத்தியாதோப்பு
12 லால்பேட்டை
13 மங்கலம்பேட்டை
14 தொரப்பாடி
15 மேல்பட்டாம்பாக்கம்
16 கிள்ளை

 

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (13) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம்
1 கடலூர்
2 அண்ணாகிராமம்
3 பண்ருட்டி
4 குறிஞ்சிப்பாடி
5 பரங்கிப்பேட்டை
6 கீரப்பாளையம்
7 மேல்புவனகிரி
8 விருத்தாச்சலம்
9 நல்லூர்
10 மங்களூர்
11 கம்மாபுரம்
12 குமராட்சி
13 காட்டுமன்னார்கோயில்
கிராம ஊராட்சிகள் (683) :
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை
1 கடலூர் 51 (PDF 28 KB)
2 அண்ணாகிராமம் 42 (PDF 26 KB)
3 பண்ருட்டி 42 (PDF 25 KB)
4 குறிஞ்சிப்பாடி 51 (PDF 29 KB)
5 காட்டுமன்னார்கோயில் 42 (PDF 39 KB)
6 குமராட்சி 57 (PDF 30 KB)
7 கீரப்பாளையம் 45 (PDF 42 KB)
8 மேல்புவனகிரி 47 (PDF 28 KB)
9 பரங்கிப்பேட்டை 41 (PDF 28 KB)
10 விருத்தாசலம் 51 (PDF 28 KB)
11 கம்மாபுரம் 43 (PDF 38 KB)
12 நல்லூர் 64 (PDF 28 KB)
13 மங்களூர் 66 (PDF 29 KB)
14 ஸ்ரீமுஷ்ணம் 41 (PDF 44 KB)
மொத்த ஊராட்சிகளின் எண்ணிக்கை 683