மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட ஆட்சியரின் அக்டோபர் மாத உத்தேச பயண நிரல் 01/10/2018 பார்க்க (949 KB)
மாவட்ட ஆட்சியரின் செப்டம்பர் – 2018 உத்தேச பயண நிரல் 03/09/2018 பார்க்க (164 KB)
மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆகஸ்ட்டு மாத உத்தேச பயண நிரல் 31/07/2018 பார்க்க (194 KB)
மாவட்ட அட்சியரின் ஜுலை- 2018 உத்தேச பயண நிரல் 01/07/2018 பார்க்க (2 MB)
எரிவய்வு உருளைக்கான் போக்குவரத்து கட்டண தொகை 07/07/2018 பார்க்க (80 KB)
மாவட்ட சுருக்க குறிப்பு_2016_17 09/07/2018 பார்க்க (483 KB)
மாவட்ட புள்ளிவிவர அறிக்கை_2015_16 09/07/2018 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட தொழில் புள்ளி விவர அறிக்கை_2016_16 09/07/2018 பார்க்க (372 KB)
மாவட்ட பேரிடர் மேலான்மை கையேடு 09/07/2018 பார்க்க (3 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு – கிராம பஞ்சாயது – 2011 09/07/2018 பார்க்க (626 KB)