ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
உத்தேச பயனக்குறிப்பு 15/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு – 2011 09/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு – கிராம பஞ்சாயது – 2011 09/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(626 KB)
மாவட்ட பேரிடர் மேலான்மை கையேடு 09/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
மாவட்ட தொழில் புள்ளி விவர அறிக்கை_2016_16 09/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(372 KB)
மாவட்ட புள்ளிவிவர அறிக்கை_2015_16 09/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)
மாவட்ட சுருக்க குறிப்பு_2016_17 09/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(483 KB)
எரிவய்வு உருளைக்கான் போக்குவரத்து கட்டண தொகை 07/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(80 KB)
மாவட்ட அட்சியரின் ஜுலை- 2018 உத்தேச பயண நிரல் 01/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
மாவட்ட ஆட்சியரின் ஆகஸ்ட்டு மாத உத்தேச பயண நிரல் 31/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(194 KB)