மூடு

2020-21-ம் கல்வியாண்டில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத்தோ்வு தோ்ச்சி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

2020-21-ம் கல்வியாண்டில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத்தோ்வு தோ்ச்சி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
2020-21-ம் கல்வியாண்டில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத்தோ்வு தோ்ச்சி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது

2020-21-ம் கல்வியாண்டில் மேல்நிலை இரண்டாம் ஆண்டு பொதுத்தோ்வு தோ்ச்சி முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தோ்வு முடிவுகளை இணையதளங்கள் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் மாவட்ட ஆட்சித்லைவா் திரு.கி. பாலசுப்ரமணியம், இ.ஆ.ப.,அவா்கள் தகவல்.

19/07/2021 31/07/2021 பார்க்க (206 KB)