மூடு

வேளாண் பொறியியல் துறையில் இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

வேளாண் பொறியியல் துறையில் இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வேளாண் பொறியியல் துறையில் இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

வேளாண் பொறியியல் துறையில் இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி

வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான பணியாளா்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம் – வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண்மை பொறியியல் துறையில் உள்ள இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு தேவையான பணியாளா்கள் இளநிலை உழுவை ஓட்டுநா் – 1 எண், அறுவடை

06/10/2020 20/10/2020 பார்க்க (121 KB) அறிவிக்கைகள் (69 KB)