மூடு

வேளாண்மை பொறியியல் துறை – ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை

வேளாண்மை பொறியியல் துறை – ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வேளாண்மை பொறியியல் துறை – ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை

நில மேம்பாடு திட்ட இயந்திரங்களை இயக்குவதற்காக கடலூர் மாவட்டத்தில்; இளநிலை உழுவை ஓட்டுநர்கூடிய துடைப்பாளர்கள் – வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்தம் அடிப்படையில் நியமனம் செய்ய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கை

17/10/2019 30/10/2019 பார்க்க (49 KB) அறிவிக்கை விபரம் (31 KB)