மூடு

வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான பணியாளா்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம் – வேளாண்மை பொறியியல் துறை

வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான பணியாளா்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம் – வேளாண்மை பொறியியல் துறை
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண் பொறியியல் துறை இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கான பணியாளா்களை வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரும் அறிவிக்கைகள் விவரம் – வேளாண்மை பொறியியல் துறை

வெளிமுகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேளாண்மை பொறியியல் துறையில் உள்ள இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு தேவையான பணியாளா்கள் மண் தள்ளும் இயந்திர இயக்கிகள் – 2 எண்கள் Backhoe with front end leveler operator – 6 Nos. வழங்குவதற்கு உண்டான ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிக்கை – வேளாண்மை பொறியியல் துறை.

14/07/2021 28/07/2021 பார்க்க (3 MB)