மூடு

விருத்தாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம் மீண்டும் செயல்படும்

விருத்தாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம் மீண்டும் செயல்படும்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
விருத்தாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம் மீண்டும் செயல்படும்

தற்போது வசாயிகள் நலன் கருதி சில கட்டுப்பாடுகளுடன் விளைபொருட்களை விற்பனை செய்யும் வண்ணம் 01.05.2020 வெள்ளி முதல் விருத்தாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம் மீண்டும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

01/05/2020 31/05/2020 பார்க்க (51 KB)