மூடு

வாக்காளர் அடையாள் அட்டை விபரம் சரிபார்த்தல்

வாக்காளர் அடையாள் அட்டை விபரம் சரிபார்த்தல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வாக்காளர் அடையாள் அட்டை விபரம் சரிபார்த்தல்

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்காளர்களும் தங்களது வாக்காளர் அடையாள அட்டையிலுள்ள விவரங்களை 18/11/2019 க்குள் சரிபார்த்து, கடலூரர் மாவட்ட நிர்வாகத்திறகு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறு அனைத்து வாக்காள பெருமக்களையும் மாவட்ட ஆட்சித்தைவர் கேட்டுக்கொள்கிரார்.

31/10/2019 18/11/2019 பார்க்க (415 KB)