மூடு

வாக்காளர்கள் பட்டியல் மேம்படுத்தல்

வாக்காளர்கள் பட்டியல் மேம்படுத்தல்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வாக்காளர்கள் பட்டியல் மேம்படுத்தல்

வாக்காளர்கள் பட்டியல் மேம்படுத்தல்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான வாக்காளர்களின் பட்டியல் புதுப்பிக்கப்பட உள்ளது. தகுதி வாய்ந்த வாக்காளர் அவர்களது பெயர் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளதை உறுதி செய்திகொள்ளவும். விவரங்கள் இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

 

01/09/2018 31/10/2018 பார்க்க (91 KB)