மூடு

மீனவர்களுக்கு மாற்று வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள்

மீனவர்களுக்கு மாற்று வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மீனவர்களுக்கு மாற்று வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள்

தடைசெய்யப்பட்ட வலைகள் பயன்படுத்தும் மீனைகளுக்கு தமிழக அரசு வழங்கும் மாற்று வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள்.

 

15/07/2020 31/07/2020 பார்க்க (105 KB)