மூடு

மாவட்ட கூட்டுறவுபால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தில் கறவை மாடுகள் வாங்குவதற்கு கடன்

மாவட்ட கூட்டுறவுபால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தில் கறவை மாடுகள் வாங்குவதற்கு கடன்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மாவட்ட கூட்டுறவுபால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தில் கறவை மாடுகள் வாங்குவதற்கு கடன்

மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கத்தால் 2 கறவை மாடுகள் வாங்குவதற்கு கடன் வழங்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல்.

02/07/2021 20/07/2021 பார்க்க (201 KB)