மூடு

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி அலகில் பணியிடங்கள்

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி அலகில் பணியிடங்கள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி அலகில் பணியிடங்கள்

கடலூர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி அலகில் காலியாகவுள்ள 39 எண்ணிக்கையிலான பணிப்பார்வையாளர்/ இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் பணியிடங்களுக்கு மாவட்ட அளவில் இனசுழற்சி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதன் அடிப்படையில் தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்ய அறிக்கை வெளியிடப்படுகிறது

09/11/2020 09/12/2020 பார்க்க (710 KB) APPLICATION (304 KB)