மூடு

பொங்கல் பாிசுத் தொகுப்பு

பொங்கல் பாிசுத் தொகுப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பொங்கல் பாிசுத் தொகுப்பு

கடலூா் மாவட்டத்தில் 20.12.2020 அன்று நடைமுறையில் உள்ள அனைத்து அாிசி அட்டைதாரா்களும் தமிழக அரசால் வழங்கப்படும் பொங்கல் பாிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கத் தொகையினை பெற்று பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

 

25/12/2020 13/01/2021 பார்க்க (47 KB)