மூடு

பிரிவு 144 குற்றவியல் விசாரனை நடைமுறைச்சட்டம் – பொது மகளுக்கு வழிகாட்டுதல், வழிமுறைகள்

பிரிவு 144 குற்றவியல் விசாரனை நடைமுறைச்சட்டம் – பொது மகளுக்கு வழிகாட்டுதல், வழிமுறைகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பிரிவு 144 குற்றவியல் விசாரனை நடைமுறைச்சட்டம் – பொது மகளுக்கு வழிகாட்டுதல், வழிமுறைகள்

அரசானை(நிலை) எண்244, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை நாள் 17.05.2020 ஒருங்கிணந்த திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களுடன் ஊரங்கு நடவடிகைகள் மாநிலத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் 17.05.2020 முதல் 31.05.2020 நள்ளிரவு 12:00 மணி வரை இரு வாரங்களுக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என மாநில அரசால் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. கடலூர் மாவட்டத்தை பொருத்த வரையில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டள்ளது.

17/05/2020 01/06/2020 பார்க்க (3 MB)