மூடு

பண்ருட்டி மற்றும் குறிஞ்சிப்பாடி பிபிசி கடலூர் மாவட்டத்தில் சந்தை ஒருங்கிணைப்பு பங்குதாரராக இருப்பதற்கான முன்மொழிவு கோரிக்கை 04.01.2023

பண்ருட்டி மற்றும் குறிஞ்சிப்பாடி பிபிசி கடலூர் மாவட்டத்தில் சந்தை ஒருங்கிணைப்பு பங்குதாரராக இருப்பதற்கான முன்மொழிவு கோரிக்கை 04.01.2023
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பண்ருட்டி மற்றும் குறிஞ்சிப்பாடி பிபிசி கடலூர் மாவட்டத்தில் சந்தை ஒருங்கிணைப்பு பங்குதாரராக இருப்பதற்கான முன்மொழிவு கோரிக்கை 04.01.2023

பண்ருட்டி மற்றும் குறிஞ்சிப்பாடி பிபிசி கடலூர் மாவட்டத்தில் சந்தை ஒருங்கிணைப்பு பங்குதாரராக இருப்பதற்கான முன்மொழிவு கோரிக்கை

04/01/2023 25/01/2023 பார்க்க (185 KB)