மூடு

பகுதி நேர தூய்மை பணியாளர் தெரிவு – 09.05.2022

பகுதி நேர தூய்மை பணியாளர் தெரிவு – 09.05.2022
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பகுதி நேர தூய்மை பணியாளர் தெரிவு – 09.05.2022

கல்வி விடுதிகளில் பகுதி நேர தூய்மை பணியாளர் (தொகுப்பூதியம்) தெரிவு.

09/05/2022 30/05/2022 பார்க்க (60 KB) விண்ணப்ப படிவம் (86 KB)