மூடு

திருத்திய பயிர் காப்பீடுத் திட்டம் – 2021

திருத்திய பயிர் காப்பீடுத் திட்டம் – 2021
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருத்திய பயிர் காப்பீடுத் திட்டம் – 2021
திருத்திய ரபி பருவ பயிர் காப்பீடுத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விவசாயிகள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 28.02.2022.
10/11/2021 28/02/2022 பார்க்க (44 KB)