மூடு

தமிழ்நாடு பிற்படுத்தபட்டோர் பொருளாதார மேம்பட்டுக் கழகம் சார்பில் கடன் மற்றும் பொருளாதார உதவிகள்

தமிழ்நாடு பிற்படுத்தபட்டோர் பொருளாதார மேம்பட்டுக் கழகம் சார்பில் கடன் மற்றும் பொருளாதார உதவிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு பிற்படுத்தபட்டோர் பொருளாதார மேம்பட்டுக் கழகம் சார்பில் கடன் மற்றும் பொருளாதார உதவிகள்

பிற்படுத்தபட்டோர் நலனுக்காக தமிழ்நாடு பிற்படுத்தபட்டோர் பொருளாதார மேம்பட்டுக் கழகம் சார்பில் பொருளாதார கடன் உதவிகள் வழங்கப் ப்டுகின்றன், அதன் விபரங்கள் இத்னுடன் இனைகப்பட்டுள்ளது.

1. சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலம் சிறு வணிக கடன் விண்ணப்ப படிவம். ( படிவம்_1 )

2. பொது கால கடன் விண்ணப்ப படிவம்.  ( படிவம்_2 )

26/06/2020 30/09/2020 பார்க்க (461 KB) Micro Credit_Form_1 (172 KB) General_Loan_Form_2 (211 KB)