மூடு

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் – 2020-21 – பசுந்தாளுர விதைகள் கொள்முதல் செய்தல். பகுதி – I மற்றும் பகுதி – II

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் – 2020-21 – பசுந்தாளுர விதைகள் கொள்முதல் செய்தல். பகுதி – I மற்றும் பகுதி – II
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் – 2020-21 – பசுந்தாளுர விதைகள் கொள்முதல் செய்தல். பகுதி – I மற்றும் பகுதி – II

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவள திட்டம் – 2020-21 – பசுந்தாளுர விதைகள் கொள்முதல் செய்தல். பகுதி – I மற்றும் பகுதி – II

06/06/2020 12/06/2020 பார்க்க (89 KB) Phase 2 Pack -1 RFQ – CLRN – GM (89 KB)