மூடு

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத்திட்டம்-விதைகள் கொள்முதல்-2021-2022

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத்திட்டம்-விதைகள் கொள்முதல்-2021-2022
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத்திட்டம்-விதைகள் கொள்முதல்-2021-2022

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத்திட்டம்-விதைகள் கொள்முதல்-2021-2022

13/07/2021 27/07/2021 பார்க்க (759 KB) Pack-1-PARAV-Greenmanure(1st year) (761 KB) Pack-1-PNRY- Greenmanure (752 KB) Pack-2-PARAV-Paddy seeds (2nd year) (760 KB) Pack-2-PARAV-Paddy seeds(1st year) (762 KB) Pack-2-PNYR- Paddy seeds (754 KB) Pack-3-Vellar-Paddy, Maize seeds (756 KB) Pack-4-Colrn-Paddy seeds (754 KB) Pack-4-Vellar-Pulses (568 KB)