மூடு

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத்திட்டம்-ஜிப்சம் மற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் கொள்முதல்-2021-2022

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத்திட்டம்-ஜிப்சம் மற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் கொள்முதல்-2021-2022
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத்திட்டம்-ஜிப்சம் மற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் கொள்முதல்-2021-2022

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத்திட்டம்-ஜிப்சம் மற்றும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்கள் கொள்முதல்-2021-2022

13/07/2021 27/07/2021 பார்க்க (765 KB) Pack-4-PARAV-Gypsum, Zincsul. (2nd year) (764 KB) Pack-4-PNYR-Gypsum zincsulp. (757 KB) Pack-6-Colrn-Gypsum MN Mix (755 KB) Pack-6-Vellar-Gypsum, MNmix (756 KB)