மூடு

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத் திட்டம் இடுபொருள் கொள்முதல் உயிர் உரம்

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத் திட்டம் இடுபொருள் கொள்முதல் உயிர் உரம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத் திட்டம் இடுபொருள் கொள்முதல் உயிர் உரம்

தமிழ்நாடு நீா்வள நிலவளத் திட்டத்தின் கீழ் இடுபொருள் கொள்முதல் செய்ய விலைப்புள்ளி பேக்கேஜ் எண்.04/டிஎன்-ஐயம்/வேளாண்மை சியூடி /பேஸ்-1/ பொருள் 2018-19 க்கு கோருதல்

உயிர் உரம் மற்றும் நுண்ணூட்ட உரத்தினை கடலூா் மாவட்டத்தி்ல் உள்ள கீழ் வெள்ளாறு உப வடிநில பகுதிக்கு சப்ளை செய்தல்

 

13/08/2018 24/08/2018 பார்க்க (61 KB)