மூடு

தமிழ்நாடு குடிசைப்பகுதி மாற்று வாரிய செய்திகுறிப்பு

தமிழ்நாடு குடிசைப்பகுதி மாற்று வாரிய செய்திகுறிப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
தமிழ்நாடு குடிசைப்பகுதி மாற்று வாரிய செய்திகுறிப்பு

கடலுர் கோட்டம் மத்திய அரசின் அங்கீகார்(ANGIKAAR)- வாழ்வுமுறை மாற்றத்திற்கான மேலாண்மை பிரச்சார முகாம்.
விளக்கவுரை மற்றும் செய்தி வெளியீட்டு விபரம்

10/10/2019 31/10/2019 பார்க்க (152 KB)