மூடு

சமுக நலத்துறை மாநில அரசு விருது

சமுக நலத்துறை மாநில அரசு விருது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சமுக நலத்துறை மாநில அரசு விருது

பெண் குழந்தைகளின் சமூக முன்னேற்றத்திற்கு சிறப்பாக பங்காற்றும் 5 வயதிற்கு மேற்பட்ட 18 வயதிற்குட்பட்ட பெண் குழந்தைதளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேசிய பெண் குழந்தை தினமான ஜனவரி 24ல் மாநில அரசின் விருதுக்கான காசோலை ரூ. 1,00,000/- மற்றும் பாராட்டு பத்திரம் வழங்கப்படுகிறது. மாநில அரசு விருது-2018க்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

29/10/2018 15/11/2018 பார்க்க (489 KB)