மூடு

சத்தியவாணி முத்து அம்மையாா் தையல் வழங்கும் திட்டம்

சத்தியவாணி முத்து அம்மையாா் தையல் வழங்கும் திட்டம்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
சத்தியவாணி முத்து அம்மையாா் தையல் வழங்கும் திட்டம்

சத்தியவாணி முத்து அம்மையாா் தையல் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் கணவரால் கைவிடப்பட்டவா்கள், விதவைகள், பொருளாதாரத்தில் நலிவுற்ற பெண்களுக்கு இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கப்படுகிறது மாவட்ட ஆட்சியா் தகவல்.

22/06/2021 30/06/2021 பார்க்க (24 KB)