மூடு

கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவப்பணிகள் துறை, காலி பணியிடங்கள் நிர்ப்புவது

கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவப்பணிகள் துறை, காலி பணியிடங்கள் நிர்ப்புவது
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவப்பணிகள் துறை, காலி பணியிடங்கள் நிர்ப்புவது

கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவப்பணிகள் கடலூர். மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர், ஆய்வக உடனாள் மற்றும் ஓட்டுநர் ஆகிய பதவிகளில் 01.07.2019 உள்ளப்படியான காலி பணியிடங்களை அரசு விதிகள் மற்றும் பணி நியமன விதிகனின்படி மாவட்ட இன சுழற்சியின் அடிபடையில் நேரடி நியமனம் மூலம் நிரப்பிட தெரிவிக்கப்படுகிண்றது.

22/01/2020 10/02/2020 பார்க்க (1 MB) விண்ணப்ப படிவங்கள் (557 KB)