மூடு

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ் கொள்ளிடம் துணை படுகையில் 2 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.

கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ் கொள்ளிடம் துணை படுகையில் 2 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ் கொள்ளிடம் துணை படுகையில் 2 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைத்தல் – ஒப்பந்தப்புள்ளி – கோருதல் – தொடர்பாக.

வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை – 2022-23-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு பாசன விவசாய நவீனமயமாக்கல் திட்டம் -4-ன்கீழ் கடலூர் மாவட்டத்தின் கீழ் காட்டுமன்னார் கோயில், குமராட்சி, கீரப்பாளையம் , மேல்புவனகிரி மற்றும் பரங்கிப்பேட்டை வட்டாரத்தில் 2 எண்கள் பண்ணைக் குட்டைகள் அமைப்பதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருதல் . தொடர்பாக.

11/10/2022 26/10/2022 பார்க்க (81 KB)