மூடு

எச்சாிக்கை அறிவிப்பு மின்னஞ்சல் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டது தொடா்பாக

எச்சாிக்கை அறிவிப்பு மின்னஞ்சல் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டது தொடா்பாக
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
எச்சாிக்கை அறிவிப்பு மின்னஞ்சல் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டது தொடா்பாக

கடலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு. சந்திர சேகா் சாகமூாி இ.ஆ.ப. அவர்கள் மின்னஞ்சல் தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டது தொடா்பாக எச்சாிக்கை அறிவிப்பு.

 

15/12/2020 31/12/2020 பார்க்க (102 KB)